Dawki składników pokarmowych ustalane na podstawie analiz gleby i liści

wszytsko o roślinach sadowniczych

W celu dokładniejszego ustalenia dawek dla określonego sadu czy plantacji krzewów jagodowych należy przeprowadzić szczegółowe badania korzystając z pomocy stacji chemiczno-rolniczej. Analizuje się mianowicie glebę i liście uprawianych roślin. Dotychczas opracowano pomocnicze wytyczne dotyczące zapotrzebowania na fosfor, potas i magnez zależnie od ich zawartości w glebie. W podobny sposób opracowano wytyczne do określania potrzeby wapnowania gleby. Inne opracowanie dotyczy liczb granicznych dla zawartości składników mineralnych w liściach roślin sadowniczych. Kierując się tymi wskazówkami i rozporządzając wynikami badań, można dość dokładnie określić potrzebne dawki składników pokarmowych. Aby jednak uzyskać właściwe wskazówki, należy umiejętnie pobrać próbki gleby i liści. Pierwszą czynnością jest zorientowanie się w stanie zdrowotnym drzew lub krzewów owocowych oraz sprawdzenie wyrównania pola (czy nie trzeba pobierać próbek oddzielnie z niektórych miejsc). Jedna próbka gleby może reprezentować 2—4 ha sadu lub plantacji krzewów wyrównanych pod każdym względem. Jeśli gleba jest bardzo zróżnicowana, to potrzebne są próbki z każdego odrębnego miejsca (po jednej). W sadach i jagodnikach położonych na skłonach należy pobierać próbki oddzielnie z partii dolnej, środkowej i górnej. Nie uwzględnia się miejsc położonych w pobliżu budynków, dróg i kopców. Próbki gleby pobiera się od połowy lipca do jesieni, ale nie po ulewnych deszczach. Idąc wzdłuż rzędów roślin, kopie się pośrodku rzędów, co 15 do 20 kroków liczby graniczne dla zawartości składników mineralnych w liściach roślin sadowniczych.