Gleba jako środowisko rozwoju i działalności korzeni

wszytsko o roślinach sadowniczych

Gleba jest środowiskiem, w którym żyją korzenie i z którego czerpią pokarmy oraz wodę, co warunkuje wzrost i owocowanie roślin. Dlatego gleba powinna być zasobna, a system korzeniowy dobrze rozwinięty. Rozwój systemu korzeniowego zależy od gatunku rośliny sadowniczej i cd typu gleby. Na ogół najgłębiej wrastają korzenie orzecha włoskiego i gruszy, płycej korzenią się czereśnia i jabłoń, najpłycej — śliwa i wiśnia. Z krzewów jagodowych najgłębiej korzeni się winorośl, inne gatunki rozwijają główną masę korzeni w górnych warstwach gleby. Rozwój i czynności korzeni również zależą od właściwości gleby. W glebach o strukturze luźniejszej korzenie mają korzystniejsze warunki do wzrostu niż w glebach zlewnych, ciężkich (gliny i iły). Decydującą rolę odgrywa tu dostęp powietrza. Na glebach lżejszych korzenie mogą wrastać 2 razy głębiej niż na zwięzłych. Dzięki temu drzewo mniej cierpi przy niedoborze opadów niż drzewo na glebie zwięźlejszej. W jednym z doświadczeń jabłoń z korzeniami sięgającymi do głębokości 4—5 m dawała około 300 kg owoców rocznie, natomiast plon innych drzew w tym samym wieku, ale zakorzenionych do 1,5 m, wynosił około 100 kg-. Zasięg poziomy korzeni na glebie lekkiej bywa 2—3 razy większy od średnicy korony, na glebie cięższej tylko 1,5 paza. Duży wpływ na rozrastanie się korzeni mają jeszcze takie czynniki, jak zasobność gleby w wodę, próchnicę i przyswajalne składniki pokarmowe, poziom wody gruntowej, odczyn gleby oraz jej temperatura. Do wzrostu korzeni śliw potrzebna jest temperatura przynajmniej 2—4°C, jabłoni 4—5°C. Najintensywniej rosną korzenie w temperaturze 7—20°C.