PODZIAŁ ROŚLIN SADOWNICZYCH NA PODSTAWIE BUDOWY

wszytsko o roślinach sadowniczych

Bardzo często posługujemy się podziałem roślin sadowniczych na ziarnkowe, pestkowe, jagodowe oraz orzechowe. Jest to podział praktyczny, niezgodny z podziałem botanicznym owoców. Do drzew ziarnkowych zaliczamy jabłoń, gruszę i pigwę. Mają one owoce zwane rzekomymi, ponieważ w ich budowie bierze udział — oprócz ściany zalążni słupka — także dno kwiatowe, z którego powstaje część mięsista. Wewnątrz owocu znajdują się nasiona, zwane popularnie ziarnkami. Drzewa pestkowe mają owoce właściwe, powstają one z rozrośniętej zalążni, która tworzy tzw. owocnię. Jej zewnętrzna część jest mięsista, a wewnętrzna twarda stanowi pestkę. Owoc taki nazywa się pestkowcem. Do drzew pestkowych należą: czereśnia, wiśnia, śliwa, brzoskwinia i morela. Roślinami jagodowymi nazywamy wszystkie krzewy owocowe oraz truskawki i poziomki, odznaczające się mięsistymi, miękkimi owocami, które różnią się z punktu widzenia botanicznego. Owocem porzeczki, agrestu i winorośli jest jagoda o mięsistej owocni, zawierająca wiele nasion. Owoc maliny jest owocem zbiorowym powstałym ze zrośnięcia się drobnych pestkowców, u truskawek i poziomek natomiast właściwe owoce - orzeszki — osadzone są na rozrośniętym, mięsistym dnie kwiatowym, tworząc również owoc zbiorowy, czyli złożony. Do orzechowych zaliczamy leszczynę i orzech włoski, przy czym owoc leszczyny jest z punktu widzenia botanicznego orzechem, natomiast orzech włoski ma pestkowce, których zewnętrzna część jest zielona, miękka, wewnętrzna zaś tworzy twardą skorupę, zamykającą nasienie. Ze względu podobny skład chemiczny nasienia owoce orzecha włoskiego zaliczane są przez pomologów do orzechów.