PORA WCHODZENIA ROŚLIN SADOWNICZYCH W OKRES OWOCOWANIA

wszytsko o roślinach sadowniczych

Rośliny sadownicze zaczynają owocować w różnym wieku, Zależy to od: gatunku i odmiany roślin, jej formy, typu podkładki drzew owocowych oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Jabłonie i grusze wchodzą w okres owocowania dość późno, bo w 4— 12 roku po posadzeniu na miejsce stałe, śliwy, czereśnie i wiśnie — w 4-—8 roku, brzoskwinie — w 2 roku (w 3—4 roku od wysiewu ich nasion). Siewki moreli owocują w 5—8 roku od wysiewu, morele okuli- zowane na ałyczy w 3—4 roku, a okulizowane na moreli — w 4—5 roku. Najpóźniej zaczynają owocować orzechy włoskie na ogół po 10—18 latach od wysiewu nasion, chociaż zdarzają się wyjątki. Krzewy jagodowe zaczynają owocować wcześniej niż większość drzew owocowych: porzeczki i agrest — w 2—3 roku po posadzeniu, maliny i truskawki — nawet już w roku założenia plantacji, natomiast winorośl i leszczyna — na ogół w 4—5 roku, Duże różnice w rozpoczynaniu owocowania występują między poszczególnymi odmianami, zwłaszcza jabłoni, grusz i śliw. W związku z tym rozróżnia się odmiany rozpoczynające owocowanie wcześnie średnio wcześnie i późno, u czereśni i wiśni zaś — dwie grupy odmian wchodzące wcześnie i późno w okres owocowania. U pozostałych gatunków roślin sadowniczych tak dużych różnic pod tym względem nie ma. Na porę wchodzenia drzew w okres owocowania wpływa także wysokość pnia (krzaczaste i niskopienne wcześniej owocują niż pienne czy wysokopienne). Zależy ona wreszcie od niektórych zabiegów pielęgnacyjnych: cięcia, nawożenia i użytkowania gleby. Na ogół wszystkie czynniki stymulujące wzrost młodych roślin opóźniają owocowanie.