System korzeniowy roślin sadowniczych

wszytsko o roślinach sadowniczych

Drzewa owocowe mają trwały system korzeniowy. Jest on bardzo rozgałęziony, zdolny do pobierania wody i składników mineralnych nawet z głębszych warstw gleby. Łączna długość korzeni 45-letniej jabłoni wynosi np. ponad 20 km. System korzeniowy składa się z korzeni szkieletowych, trwałych, wydłużających się co roku, oraz drobnych korzeni włoskowatych żyjących zaledwie rok, ale spełniających główną rolę w pobieraniu składników pokarmowych i wody. Korzenie szkieletowe dzielą się na poziome i pionowe. W glebach próchnicznych, żyznych i płytkich przeważają korzenie poziome, w glebach suchszych i uboższych, ale lepiej przewietrzanych — korzenie pionowe. Średnica koła zajętego przez korzenie przewyższa średnicę korony. Na glebach lekkich jest ona 2-, a nawet 3-krotnie, większa, na cięższych, gdzie korzenie rosną słabiej, jest półtora raza większa. Drobne aktywne korzenie włoskowate rozwijają się głównie na głębokości poniżej 35 cm. Jak podaje Pieniążek, 50% tych korzeni w glebie utrzymywanej w czarnym ugorze jest poniżej tej głębokości. Większość korzeni włoskowatych znajduje się z dala od pnia; np. ponad połowa korzeni włoskowatych 10-letniej jabłoni jest poza kołem o średnicy 3 m. Z badań radzieckich wynika, że główna masa korzeni włoskowatych jabłoni zalega w czarnoziemie na głębokości 30—100 cm, gruszy — 50— 100 cm, a śliwy najpłycej — 15—30 cm. Krzewy owocowe mają również silnie rozgałęziony system korzeniowy sięgający nawet ponad 2 m w głąb gleby. Jak wykazały badania Zakładu Ogrodnictwa UWM Olsztyn, głębokość systemu korzeniowego truskawek przekraczała 2 m, a duża część korzeni włoskowatych znajdowała się poniżej poziomu akumulacyjnego gleby. Większa część korzeni porzeczki i agrestu rozrasta się w górnych warstwach gleby. Najpłycej korzeni się malina; największa masa jej korzeni znajduje się w poziomie akumulacyjnym gleby. Najgłębiej sięgają korzenie winorośli. W związku z tak silnym rozrastaniem się korzeni poszczególnych drzew, iż w młodym sadzie owocującym wysiewa się nawozy na całej powierzchni.