Wpływ wiatru na rośliny sadownicze

wszytsko o roślinach sadowniczych

Wiatry zwiększają transpirację roślin oraz parowanie gleby, wpływając ujemnie na zdrowotność i owocowanie drzew i krzewów owocowych. Szczególnie szkodliwe są wiatry letnie — suche i gorące, oraz zimowe — suche i mroźne. Silniejsze wiatry w okresie kwitnienia szybko wysuszają znamiona słupków, utrudniając lub uniemożliwiając kiełkowanie pyłku, a także utrudniając lot owadów zapylających kwiaty. Ponadto silniejsze wiatry mogą przechylać lub nawet wywracać drzewa oraz łamać gałęzie, zwłaszcza obciążone owocami. W okresie dojrzewania owoców wiatry często strącają je masowo z drzew, powodując duże straty, gdyż spady są sprzedawane po niskiej cenie. Wreszcie w zimie wiatr może wywiewać z sadu śnieg. W Polsce przeważają wiatry wschodnie i zachodnie lub południowo-zachodnie. Wiatry wschodnie są kontynentalne, a więc suche, w zimie -rożne, w lecie zaś gorące. Wiatry zachodnie sprowadzają zwykle obfite opady, a w zimie odwilż. Aby zabezpieczyć sady przed silnymi wiatrami, należy sadzić osłony z drzew od tej strony, z której przeważnie wieją wiatry.