Wpływ wilgotności gleby i poziomu wody gruntowej na rośliny sadownicze

wszytsko o roślinach sadowniczych

Bardzo ważną rolę w życiu drzew i krzewów owocowych odgrywa woda, której zawartość w częściach drzewiastych wynosi 60—70%, a w owocach dochodzi do 90%. Praktyka wykazuje, że ilość zawiązanych owoców i ich wykształcenie zależą w dużym stopniu od wilgotności gleby. Przy większym niedoborze wody następuje masowe zrzucanie zawiązków, owoce są mniejsze, a przyrosty słabsze, Przy dalszym zmniejszaniu się zasobów wody końce i brzegi blaszek liściowych zasychają. Korzenię mogą ulec uszkodzeniu i liście więdną. Dobre zaopatrzenie roślin w wodę jest niezbędne do normalnego przebiegu procesów życiowych, szczególnie dla nieustannych reakcji chemicznych zachodzących w komórkach. Woda rozprowadza w roślinie ważne substancje, utrzymuje tkanki roślinne w jędrności, czyli turgorze, i reguluje temperaturę tkanek. Na 1000 części pobranej wody tylko. 155—2 części roślina przyswaja, resztę zaś wyparowuje, przy czym odpływ ciepła zużytego na przejście wody w stan pary odpowiada mniej więcej ilości ciepła dostarczonej przez promieniowanie słoneczne. Badania wykazują, że liście gruszy o łącznej powierzchni 1 m2 w ciągu godziny transpirują 200—400 g wody, a duże drzewo owocowe zużywa rocznie co najmniej 500—1000 1 wody. Należy jednak pamiętać, że nadmiar wody w glebie jest szkodliwy dla roślin sadowniczych. Woda wypiera wówczas z gleby powietrze, a ponadto wskutek rozpuszczania się w wodzie dwutlenku węgla wydzielanego przez korzenie — powstaje kwas węglowy zakwaszający glebę. Na glebach podmokłych rośliny łatwo przemarzają są osłabione i łatwiej ulegają porażeniu przez choroby i szkodniki. Na ogół drzewa i krzewy owocowe są wytrzymalsze na pewien niedobór wody niż na jej nadmiar. Wilgotność gleby zależy w znacznej mierze od poziomu wody gruntowej. Poszczególne gatunki drzew i krzewów owocowych mają rozmaite wymagania co do tego czynnika. Dlatego przed założeniem sadu czy plantacji krzewów jagodowych należy wykopać dół (tzw. odkrywkę glebową) głębokości i długości około 150—200 cm oraz szerokości około 50 cm. Odkrywki glebowe zaleca się wykonywać w kwietniu lub maju, gdy poziom wody gruntowej jest jeszcze wysoki. Przy badaniu poziomu wody gruntowej można zapoznać się z budową profilu glebowego, co ułatwia ocenę przydatności danej gleby pod sad. Poziom wody gruntowej dla jabłoni powinien wynosić 150—180 cm, dla grusz i czereśni — 200 cm, dla orzechów włoskich — 200 cm i głębiej. Śliwy dobrze znoszą najwyższy poziom wody gruntowej, dochodzący przejściowo nawet do 50 cm, zaleca się jednak dla nich gleby, w których woda gruntowa znajduje się na głębokości 90—100 cm. Krzewy owocowe udają się dobrze na glebie z wodą gruntową na głębokości około 1m. Jedynie winorośl wymaga suchszego stanowiska. Glebę o zbyt wysokim poziomie wody gruntowej należy odwodnić, np. systemem rowów otwartych. Przejściowy niedobór wody można zrekompensować, nawadnianiem bruzdowym lub deszczowaniem.